OM DNT Padling Tønsberg og Omegn

Padlegruppen av DNT Tønsberg og Omegn (DNT TO) ble etablert våren 2022 etter å ha vært en aktivitet i en annen undergruppe i DNT Tønsberg og Omegn. Padlegruppen har investert i en tilhenger med 10 kajakker. Disse skal primært benyttes på kurser som avholdes og på arrangement. For å legge terskelen lavere for at mennesker skal få kommet seg en tur ut i vårt område, har vi lagt de ut for utleie når vi ikke har bruk for dem selv.

DNT Tønsberg og Omegn er en forening som ble stiftet allerede i 1906 og vi har i dag ca. 6000 medlemmer. Foreningens nære tilknytning til Norges mest attraktive skjærgård, har vært en inspirasjon til å starte opp padlegruppen.

Foreningen vil arrangere turer og kurs for sine lokale medlemmer, men også organiserte turer for medlemmer fra andre deler av landet.